Huisregels

 1. Bowling Maaseik is een handelszaak. Dit veronderstelt dat elke persoon die in het etablissement aanwezig is een consumptie nuttigt.
 2. In de zaak worden geen meegebrachte dranken of voeding toegestaan. Indien dit toch word opgemerkt door een van onze medewerkers, worden deze goederen in beslag genomen en bij het verlaten van het pand teruggegeven.
 3. Er mag geen glaswerk meegenomen worden naar buiten.(Uitgezonderd op het terras).
 4. Aan minderjarigen (onder 16 jaar) wordt, volgens de wettelijke bepaling, geen alcohol geschonken.
 5. Sterke dranken worden, volgens de wettelijke bepalingen niet geserveerd aan jongeren onder de 18 jaar.
 6. Er geldt een algemeen rookverbod in het gehele complex.
 7. Kinderen onder de 16 jaar dienen steeds begeleid te worden door minimum 1 legale voogd.
 8. De begeleider is verantwoordelijk voor zowel het naleven van de huisregels als voor eventuele schade die wordt aangebracht door de kinderen.
 9. Huisdieren zijn niet toegelaten.
 10. Alle aanwijzingen van medewerkers van Bowling Maaseik en Gastrimon Bowling, die verband houden met huisregels moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunt u aan de directie melden.
 11. Gevonden voorwerpen dienen aan de bar te worden ingeleverd.
 12. Het is verboden geluidsoverlast te plegen in de buurt van het sportcomplex Steengoed Arena.
 13. Het is niet toegestaan aan niet-medewerkers van Gastrimon bowling zich achter de bar te begeven.
 14. De toegang kan u ook worden geweigerd als u niet aan de financiële voorwaarden heeft voldaan.
 15. De verantwoordelijken van Bowling Maaseik zijn gerechtigd, personen die aanstootgevend of agressief gedrag vertonen, duidelijk onder invloed zijn van drank of andere middelen, de toegang te ontzeggen.
 16. Met uw bezoek stemt u ermee in dat er video-opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.
 17. Het gebruik van eigen materiaal is altijd op eigen risico.
 18. De directie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 19. Beschadigingen aan toestellen of eigendommen van Bowling Maaseik, kunnen verhaald worden op de persoon die de schade heeft toegebracht.
 20. Bij het plegen van een misdrijf word u overgedragen aan de politie en dienen wij altijd een klacht in.
 21. Het is verboden drugs in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen.
 22. Het is verboden diefstal en vernielingen te plegen.
 23. Het is verboden goederen te verhandelen of te helen.
 24. Het is verboden discriminerende opmerkingen te maken of beledigende opmerkingen te uiten.
 25. Het is ten strengste verboden over de banen te lopen.
 26. 26.Het is verboden met eigen schoenen de bowlingbanen te betreden.
 27. Het is niet toegestaan een tweede balworp te verrichten ten tijde van de eerste worp.
 28. Eén baan/tafel = één rekening; er wordt niet individueel afgerekend.
 29. Het tegen de sweep aangooien kan tot gevolg hebben dat de baan direct wordt uitgezet en er toch een volledig spel wordt aangerekend.
 30. Bij arrangementen dient minimum 48u op voorhand het exacte aantal te worden doorgegeven, anders wordt een annuleringskost aangerekend van € 15,00 per persoon.
 31. Bij “no-shows" (niet komen opdagen) wordt een bedrag gevraagd van € 15,00 per afwezige persoon.
 32. De Directie of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van persoonlijk materiaal welke voor, tijdens of na het bezoek zijn ontstaan.
 33. Als u huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door een medewerker worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.
 34. Leden van de Bowling Club LAJOS krijgen enkel korting op vertoon van een pasje en dit enkel maandag t/m vrijdag en zaterdag tot 12u niet op zondag en feestdagen.
 35. Het is verboden zich op te houden in de hal of op de trappen.
 36. Bij reservering en/of het betreden van onze zaak, gaat u automatisch akkoord met ons  huisregelement.